Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση πινάκων ζωγραφικής της συλλογής του Δημαρχείου Σπετσών.