Δημιουργία νέου ζωγραφικού διακόσμου

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία νέου ζωγραφικού διακόσμου για την αισθητική ανάδειξη κτηρίων. Ανάλογα με την περίπτωση εργαζόμαστε τόσο σε υφιστάμενα νεοκλασικά κτήρια, όπου γίνεται αναπαραγωγή του αρχικού διακόσμου σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του και εφόσον υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση, όσο και σε νεώτερης κατασκευής κτήρια όπου ζητείται διακόσμηση νεοκλασικού ύφους.