Συντήρηση Συλλογών

Έχουμε πραγματοποιήσει επιτυχώς τη συντήρηση συλλογών σημαντικών φορέων, όπως το Μουσείο Μαστίχας Χίου (Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς), της Ιεράς Μονής Κοίμησης της Θεοτόκου Πεντέλης (Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.