Στο πλαίσιο της συντήρησης των λαογραφικών αντικειμένων της συλλογής του Μουσείου Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς πραγματοποιήθηκε η συντήρηση των ξύλινων λαογραφικών αντικειμένων, της συλλογής χαρτώου υλικού και φωτογραφιών, καθώς και των υφασμάτινων έργων και παραδοσιακών ενδυμασιών, με σκοπό τη μόνιμη έκθεσή τους στην έκθεση του Μουσείου Μαστίχας Χίου. 

Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν στη συντήρηση, αλλά και την τοποθέτηση των εκθεμάτων στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Μαστίχας Χίου.