Συντήρηση ξυλόγλυπτου τέμπλου

Aναλαμβάνoυμε τη συντήρηση ξύλινων-ξυλόγλυπτων έργων τέχνης, μεγάλης ή μικρής κλίμακας, όπως περίτεχνων τέμπλων και ξύλινων έργων τέχνης, καθώς διαθέτουμε εξειδίκευση και εμπειρία στη συντήρηση ξύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη στερέωση και εξυγίανση του ξύλου, την αντιμετώπιση της βιολογικής προσβολής, τον καθαρισμό της επιφάνειας και την αφαίρεση παλαιότερων επεμβάσεων, όπως χρωματισμών ή βερνικιών, και την αισθητική αποκατάσταση και παρουσίαση του έργου.

Το ξύλο είναι ιδιαίτερο υλικό κατασκευής έργων τέχνης, καθώς πρόκειται για βιολογικό υλικό και επηρεάζεται άμεσα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Συνήθως στην κατασκευή των ξυλόγλυπτων έργων περιλαμβάνονται και άλλα υλικά, όπως μέταλλο (σύνδεσμοι, επενδύσεις, φύλλο χρυσού, κ.ά.), ανόργανα υλικά (γύψος προετοιμασίας), χρώματα. Οι εργασίες συντήρησης απαιτούν εξειδίκευση και γνώση των υλικών, ενώ κάθε έργο είναι μοναδικό τόσο ως προς την κατασκευή του, όσο και ως προς την κατάσταση διατήρησής του. Ανάλογα με την περίπτωση οι εργασίες πραγματοποιούνται επί τόπου, όπως στην περίπτωση τέμπλων, ή στο κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριό μας.