Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση του περίτεχνου ξυλόγλυπτου τέμπλου του Ιερού Ναού Koίμησης της Θεοτόκου στις Σπέτσες.

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ιερού Ναού Αγίου Κοίμησης της Θεοτόκου στις Σπέτσες εμφάνιζε πλήθος φθορών όπως αποδυνάμωση των συνδέσμων των ξύλινων τμημάτων του, απώλειες και αποκολλήσεις του ξυλόγλυπτου διακόσμου του, προσβολή από ξυλοφάγα έντομα, πλήθος επιζωγραφίσεων στην επιφάνεια του τέμπλου, παρουσία αιθάλης και οξείδωση του βερνικιού. Πραγματοποιήσαμε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του τέμπλου με σκοπό την αισθητική ανάδειξη του ξυλόγλυπτου τέμπλου που κοσμεί το ναό.

Οι εργασίες έγιναν με την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Πολιτισμού.