Συντήρηση Τοιχογραφίας

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση τοιχογραφιών ναών ανά την Ελλάδα. Η συντήρηση περιλαμβάνει ενδεικτικά εργασίες, όπως αποκάλυψη των τοιχογραφιών, στερέωση υποστρώματος και χρωματικών στρωμάτων, καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας, αισθητική αποκατάσταση και ανάδειξη των τοιχογραφιών.

Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια ως μοναδική, καθώς κάθε τοιχογραφικό σύνολο είναι ιδιαίτερο, αφού ποικίλοι και διαφορετικοί παράγοντες επηρεάζουν κάθε φορά την κατάσταση διατήρησής του.