Αγιογράφηση Φορητής Εικόνας

Η αγιογράφηση φορητών εικόνων πραγματοποιείται στο εργαστήριο της εταιρείας μας από πεπειραμένους αγιογράφους με υλικά και τεχνικές που αντέχουν στο χρόνο.

Αγιογράφηση Φορητής Εικόνας

Διαθέτουμε εμπειρία στην αγιογράφηση των φορητών εικόνων. Για την αγιογράφηση των φορητών εικόνων ακολουθούμε τα Βυζαντινά πρότυπα αγιογράφησης.