Συντήρηση Διακόσμου Νεοκλασικού Κτηρίου

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση των οροφογραφιών και τοιχογραφιών, καθώς και λοιπών μορφολογικών στοιχείων νεοκλασικών κτηρίων. Στην μακρόχρονη πορεία μας έχουμε πραγματοποιήσει επιτυχώς τη συντήρηση σημαντικών νεοκλασικών κτηρίων ανά την Ελλάδα σε συνεργασία με Ιερές Μητροπόλεις, το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιώτες.