Πραγματοποιήσαμε την αποκάλυψη, συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση του τοιχογραφημένου ζωγραφικού διακόσμου σε νεοκλασικό κτήριο στην Αθήνα.

Η καλυμένη με νεώτερα επιχρίσματα οροφή του κτηρίου κάλυπτε τον αυθεντικό ζωγραφικό διάκοσμο, όπως διαπιστώθηκε στις διερευνητικές τομές που πραγματοποιήθηκαν αρχικά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πλήρης αποκάλυψη της οροφογραφίας με μηχανικό τρόπο με τη δέουσα προσοχή.

Ακολούθησε η συντήρηση και η αναπαραγωγή του ζωγραφικού διακόσμου όπου είχε απολεσθεί με σκοπό την ενοποίηση και ανάδειξη του.