Συντήρηση Εικόνας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συντήρηση ιερών φορητών εικόνων που κοσμούν ναούς ή ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές, καθώς διαθέτουμε εξειδικευμένους συντηρητές και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτούν οι λεπτές επεμβάσεις συντήρησης. Η συνεργασία μας με τις Ιερές Μητροπόλεις, Ιερούς Ναούς, το Υπουργείο Πολιτισμού και Ιδιώτες είναι συνεχής με σκοπό τη διατήρηση αυτών των τόσο ιδιαίτερων και πολυσήμαντων έργων τέχνης για τις μελλοντικές γενεές.

Η φορητή εικόνα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον ελλαδικό χώρο και εκτιμάται τόσο ως λατρευτικό αντικείμενο, όσο και ως έργο ιδιαίτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η κατασκευή της περιλαμβάνει ποικιλία υλικών και μεθόδων, με βασικό υλικό τον ξύλινο φορέα, πάνω στον οποίο τοποθετείται η προετοιμασία (στόκος-ύφασμα), τα χρώματα (αυγοτέμπερα, ελαιογραφία), το φύλλο χρυσού ή ασημιού, το βερνίκι, μεταλλικές επενδύσεις, κλπ. Κατά συνέπεια η φορητή εικόνα είναι ένα πολύπλοκο και συχνά ευαίσθητο αντικείμενο, που απαιτεί εξαιρετικά λεπτές και προσεκτικές επεμβάσεις από εξειδικευμένους συντηρητές.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη συντήρηση του ξύλινου φορέα (στερέωση, απεντόμωση, προστασία), τη συντήρηση της προετοιμασίας και της ζωγραφικής επιφάνειας (στερέωση, καθαρισμός από οξειδωμένα βερνίκια και ρύπους) και την αισθητική αποκατάσταση. Ενίοτε απαιτείται η αφαίρεση μεταγενέστερων επιζωγραφίσεων και ακατάλληλων υλικών, όπως στόκοι, κεριά κλπ., με αποτέλεσμα την αποκάλυψη των αυθεντικών στοιχείων, ακόμα και την εμφάνιση διαφορετικών ζωγραφικών στρωμάτων.