Η Εταιρεία Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αγιογραφίες ''ΔΙΗΝΕΚΕΣ'' ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε. πρωτοστατεί στον χώρο της συντήρησης έργων τέχνης και τη δημιουργία αγιογραφιών στην Ελλάδα. Έχοντας στο δυναμικό μας αδειούχους και καταρτισμένους συντηρητές έργων τέχνης και έμπειρους πτυχιούχους αγιογράφους και ζωγράφους αναλαμβάνουμε τη συντήρηση έργων τέχνης (τοιχογραφία, φορητή εικόνα, τέμπλα (ξυλόγλυπτα-μαρμάρινα), πίνακα ζωγραφικής, βιβλίο-χαρτί), την αγιογράφηση ναών και εικόνων, τη διακόσμηση τέμπλων και κτηρίων, καθώς και την εκπόνηση μελετών συντήρησης για τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Επίσης με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών συντήρησης, αλλά και τη συντήρηση λίθινων και μεταλλικών έργων, υφασμάτων, λαογραφικών και λοιπών συλλογών. Η επιτυχής πορεία μας και η εμπειρία μας από το 1999 σε συνεργασία με περισσότερες από τριάντα πέντε Ιερές Μητροπόλεις, το Υπουργείο Πολιτισμού και σημαντικούς ιδιωτικούς φορείς, όπως το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, κλπ., εγγυώνται ένα άριστο αποτέλεσμα στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης έργων τέχνης και στην αγιογραφία.