Διακόσμηση τέμπλου

Αναλαμβάνουμε την εκ νέου διακόσμηση τέμπλων με σκοπό την αισθητική ανάδειξη του ίδιου του τέμπλου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής του (λίθινο-μαρμάρινο, γύψινο, κτιστό, ξυλόγλυπτο κλπ.), αλλά και του συνόλου στο εσωτερικό κάθε ναού.