Συντήρηση Υφασμάτων

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση υφασμάτων, όπως εκκλησιαστικών κειμηλίων, παραδοσιακών στολών, παλαιών ενδυμάτων και χρηστικών υφασμάτινων αντικειμένων. 

Συντήρηση Εκκλησιαστικών υφασμάτινων κειμηλίων

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση Εκκλησιαστικών υφασμάτινων κειμηλίων, καθώς έχουμε συντηρήσει πλήθος υφασμάτινων έργων τέχνης με τους ειδικευμένους συντηρητές υφάσματος που διαθέτει η εταιρεία.