Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση των φορητών εικόνων του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Φαρακλό Λακωνίας. 

Οι εικόνες εμφάνιζαν πλήθος φθορών. Ειδικά, στην εικόνα των Αγ. Αποστόλων ο ξύλινος φορέας παρουσίαζε σοβαρό πρόβλημα εξασθένησης λόγω προσβολής από ξυλοφάγα έντομα. Έγιναν εργασίες απεντόμωσης και αποκατάστασης του προσβεβλημένου τμήματος του ξύλου και στη συνέχεια ακολούθησε προσεκτικός καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας με χρήση μεγεθυντικού φακού. Οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώθηκαν με την αισθητική αποκατάσταση και την εφαρμογή κατάλληλου βερνικιού για προστασία.