Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση των δεσποτικών εικόνων του τέμπλου του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου στην Ύδρα.

Οι εικόνες εμφάνιζαν πλήθος φθορών. Ειδικά, στην εικόνα των Αγ. Ιεροθέου και Τύχων διαπιστώθηκαν εκτεταμένες επιζωγραφίσεις στη ζωγραφική επιφάνεια με αποτέλεσμα να καλύπτονται λεπτομέρειες της αυθεντικής ζωγραφικής. Στις εικόνες έγιναν εργασίες απεντόμωσης και αποκατάστασης του ξύλινου φορέα και στη συνέχεια ακολούθησε προσεκτικός καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας με χρήση μεγεθυντικού φακού. Οι εργασίες συντήρησης ολοκληρώθηκαν με την αισθητική αποκατάσταση και την εφαρμογή κατάλληλου βερνικιού για προστασία.

Οι εργασίες έγιναν με την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.