Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση του τοιχογραφημένου ζωγραφικού διακόσμου στο Μέγαρο Βελισσαρόπουλου στη Σύρο.

Οι εργασίες συντήρησης περιελάμβαναν τη στερέωση, τον καθαρισμό και αισθητική ανάδειξη των οροφογραφιών.

Οι εργασίες έγιναν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.