Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση των Παραβημάτων της Πρόθεσης και του Διακονικού του ξυλόγλυπτου τέμπλου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στη Μεσσαριά Άνδρου.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στη Μεσσαριά Άνδρου έφερε ξυλόγλυπτο τέμπλο μέχρι το 2007, όπου λόγω άμεσου κινδύνου κατάρρευσης των ξυλόγλυπτων τμημάτων του έγινε η απόσπασή του από την αρχική του θέση από τη Διεύθυνση Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού και στη συνέχεια αποθηκεύτηκε σε τμήματα σε χώρο πλησίον του ναού. Τα τμήματα του τέμπλου εμφάνιζαν σημαντικές φθορές όπως προσβολή από ξυλοφάγα έντομα και μικροοργανισμούς, απώλειες των τμημάτων και των δομικών τμημάτων του τέμπλου, φθορές στο στρώμα του βερνικιού, στρώμα αιθάλης και επικαθίσεων στην επιφάνεια.

Μετά την παραλαβή του τμήματος της Πρόθεσης, της ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης και της επανατοποθέτησής του στο ναό έγινε η παραλαβή, συντήρηση και επανατοποθέτηση του τμήματος του Διακονικού στο  ναό. Για τις εργασίες συντήρησης όπου ήταν απαραίτητο, έγινε συνεργασία με ειδικό ξυλογλύπτη. Οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και με την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού.