Πραγματοποιήσαμε τα πρώτα σωστικά μέτρα διάσωσης και τη συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Φαρακλό Λακωνίας.

O Iερός Ναός Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Φαρακλό Λακωνίας ήταν για χρόνια εγκαταλελειμμένος. Λόγω ολικής κατάρρευσης της στέγης οι τοιχογραφίες ήταν εκτεθειμμένες στην επίδραση των καιρικών φαινομένων και με άμεσο κίνδυνο καταστροφής.

Στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βυζαντινών μνημείων Φαρακλού και Αγίου Νικολάου Βοιών Λακωνίας (Άϊ Στράτηγος, Άγ. Κων/νος και Ελένη, Άγιος Νίκων, Πίσω Άϊ Γιώργης) Δήμου Μονεμβασίας, Π.Ε. Λακωνίας», ενταγμένου στο ΕΣΠΑ Ε.Π. Λακωνίας "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 2007-2013, έγινε η εκπόνηση μελέτης για την αποκάλυψη και συντήρηση των τοιχογραφιών από την εταιρεία μας. Οι εργασίες συντήρησης, που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία μας με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας, διακρίθηκαν σε δύο φάσεις: 

Στην α΄ φάση σωστικών μέτρων έγιναν εργασίες για την προστασία των τοιχογραφιών, πριν την αναστήλωση και αποκατάσταση του ναού και στη β΄φάση, μετά την αναστήλωση του ναού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, ακολούθησαν οι εργασίες συντήρησης για την προστασία και ανάδειξη των τοιχογραφιών.