Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου, επί των οδών Μετσόβου και Μπουμπουλίνας στην Αθήνα.

 

 

 

Ο Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου θεμελιώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1932 και περατώθηκε τον Απρίλιο του 1933. Οι τοιχογραφίες καλύπτονταν από πυκνό στρώμα αιθάλης, λόγω της καύσης των κεριών και από επικαθήσεις. Πραγματοποιήσαμε τον καθαρισμό των τοιχογραφιών, κατόπιν δειγμάτων καθαρισμού, για την ανάδειξη των παραστάσεων καθώς και τη στερέωση και αισθητική αποκατάσταση των τοιχογραφιών.

Οι εργασίες έγιναν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχιαοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων.