Το 2016 πραγματοποιήσαμε τον καθαρισμό της συλλογής βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας στο Βαλλιάνειο κτήριο, καθώς και στο κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας στον Βοτανικό, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.

Κατά τις εργασίες, οι οποίες διήρκησαν περίπου ένα έτος, έγινε ο καθαρισμός 750.000 βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Ανάμεσα στη συλλογή των βιβλίων αξίζει να αναφερθούν πολύτιμα τεκμήρια, όπως  η «Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών και άλλων τινών αναγκαίων» του Κωνσταντίνου Λάσκαρη, έκδοσης του 1476, ο «Διάλογος» του Γαλιλαίου του 17ου αιώνα, αλλά και το λατινικό «Adversariorum commentariorum libri» του Γερμανού διανοητή Κάσπαρ Μπαρθ του 1648.

Οι εργασίες καθαρισμού της συλλογής των βιβλίων πραγματοποιήθηκαν επί τόπου στα κτήρια όπου φυλάσσονταν, πριν την μεταφορά τους στο νέο κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Χρησιμοποιήθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της συλλογής, αλλά και για την ασφάλεια των συντηρητών, όπως απορροφητικές σκούπες με φίλτρα υφηλής απόδοσης ΗΕΡΑ.