Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση των τοιχογραφιών των θόλων και του τρούλου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 : "Ολοκλήρωση της στερέωσης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου Χρυσοσπηλιώτισσας στην Αθήνα". Επιπλέον πραγματοποιήσαμε τις εργασίες συντήρησης των υπόλοιπων τοιχογραφιών του ναού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με δαπάνη του ναού και την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών. 

Ο Ιερός Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Χρυσοσπηλιώτισσας είναι από τους ιστορικότερους ναούς της πόλης των Αθηνών. Η ανέγερση του ναού στη σημερινή του μορφή ξεκίνησε το 1863 και ολοκληρώθηκε το 1892 με τελευταίο επιβλέποντα τον Τσίλερ, που φέρεται να έχει σχεδιάσει και το τέμπλο του ναού. Το εσωτερικό του ναού είναι διακοσμημένο με νεώτερες αγιογραφίες σε ναζαρινό ύφος.