Πραγματοποίησαμε τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Κοίμησης της Θεοτόκου στην Πεντέλη στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ 2007-2013 " Kαλλιτεχνική αποκατάσταση τοιχογραφιών, γλυπτού διακόσμου και κειμηλίων της Ιεράς Μονής Πεντέλης".

 

Η ιστορική Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου στην Πεντέλη, με έτος ιδρύσεως το 1578, αποτελεί κηρυγμένο μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος. Οι παλαιότερες τοιχογραφίες που εντοπίζονται στον πρόναο και πραγματοποιήθηκαν τον 17ο αιώνα, αποδίδονται στον αγιογράφο Δημήτριο Κακαβά. Οι νεότερες τοιχογραφίες πραγματοποιήθηκαν κατά τον 20ο αιώνα και αποδίδονται στον σπουδαίο αγιογράφο Φώτη Κόντογλου(Πλατυτέρα) και τους μαθητές του, Ράλλη Κοψίδη, Γ.Κύπριο, Γ.Γεωργακόπουλο. Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση των μεταβυζαντινών και νεώτερων τοιχογραφιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων.