Πραγματοποιήσαμε τη συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου στου Ζωγράφου Αττικής.

Η εταιρεία μας ανέλαβε τη συντήρηση των τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου. Οι τοιχογραφίες αντιμετώπιζαν πλήθος προβλημάτων όπως αποκολλήσεις και απώλειες από του υποστρώματος από την τοιχοδομή, ενώ η ζωγραφική επιφάνεια καλυπτόταν με αιθάλη σε έντονο βαθμό λόγω της χρήσης κεριών.

Για την αποκατάσταση και ανάδειξη των τοιχογραφιών έγιναν εργασίες στερέωσης του υποστρώματος, καθαρισμού και στερέωσης της ζωγραφικής επιφάνειας και αισθητικής ανάδειξης της ζωγραφικής επιφάνειας.